Úmrtí Josefa Řídkého 10.5.1945 – Mladošovice

V tomto příspěvku se budeme zabývat jedním z mnoha zapomenutých úmrtí, která se stala po konci války v okolí Třeboně –  a to z obce Mladošovice. Zde byl dne 10. 5.1945 zastřelen místní občan. Obecní kronika je velmi dobře vedená a proto zde zmíníme část, kde je událost popsaná:

„V lesích se skrývalo mnoho německých vojáků. Byli zajímáni a odvádění do Třeboně. Také pušky a ostatní vojenskou výzbroj jsme odváželi do Třeboně. V noci se stále hlídalo. Největší nebezpečí  bylo u Prelátské hajnice, kde bydlela vdova Anna Marková se dvěma dětmi. Také v druhé hájence, kde bydlel Petr Bušta byly přestřelky. V obci byly zavedeny hlídky, neboť okolní lesy se hemžily německými vojáky, o čemž jsme se měli dne 10. V. na případě Josefa Řídkého přesvědčiti. Ve čtvrtek 10. V. šel Josef Řídký z č. p. 53 do svého lesa hraničího se státním lesem Dříčovem. Prý se šel podívat, neztratilo li se mu poražené dříví. V dopoledních hodinách jej tam našel František Vacek z č.p. 42 zabitého. Zanechal po sobě vdovu a 4 roky starého synka. Byl střelen do hlavy dvěma ranami. Pochovali jsme jej na našem hřbitově jako jedinou oběť revoluce.“

Kronika sousední vsi Petrovice popisuje tuto událost sice o den dříve, ale přesněji lokalizuje místo úmrtí pana Řídkého. Jelikož se jedná o zajímavý zápis, budeme jej citovat:

„Ten den( tj. 9.května) byl u Kojákovické silnice zastřelen mladošovický občan Josef Řídký chalupník z neznámých důvodů.“

Dle pamětníka z Mladošovic k úmrtí došlo v blízkosti lesní silnice v mírném stoupání, dnes se zde nachází lesní závora. Jiná památka v místě smrti pana Řídkého se nenachází. Hrob pana Řídkého se dá dodnes nalézt na mladošovickém hřbitově v blízkosti brány. Na litinovém kříži je umístěna destička na které stojí  dosud čitelný nápis:

Josef  Řídký

Z Mladošovic

22.2.1901 – 10.5.1945

Nečitelné je nápis:

Zabit Němci

Tento nápis je buď záměrně setřen, popř. podlehl dříve zániku….

DSCN9906

Hrob J.Řídkého v blízkosti brány hřbitova ( druhá řada, třetí hrob)

DSCN9908

Detail destičky z hrobu J.Řídkého

 

Prameny:

SOA Třeboň: Mladošovice, Pamětní kniha obce, 1914 – 1961, snímek 93

SOA Třeboň. Petrovice, Pamětní kniha obce, 1921 – 1957, snímek 98

Narativní prameny z obce Mladošovice

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister