Sebevražda v lese Chloumek v roce 1945

 

V dnešním příspěvku zavítáme do obce Nová Ves u Českých Budějovic.  V této obci vznikla velmi zajímavá aktivita lidí z obce zabývající se koncem II. války v blízkém okolí. Snaha těchto nadšenců o rozklíčování hektického a tudíž nesnadného období našich dějin byla shrnuta v Novoveském  zpravodaji, kde byl v loňském roce uveden následující článek:

„Ač by se někomu zdálo, že o konci 2. Světové války víme již vše, díky nezměrné práci historiků profesionálů i amatérů zůstávají některé události ne zcela vyjasněny. Jedno takové máme tzv. za humny. Je to otazník vznášející se nad skonem německého vojáka, jehož mrtvola byla nalezena v lese na Chloumku, který se rozprostírá mezi Hůrkou a starou částí obce Nová Ves. V jedné rodinné hůrecké kronice lze nalézt prostou zmínku „Roku 1945, v lese Chloumku, byl nalezen mrtvý vojín německé armády, který byl na místě pohřben. Totožnost jmenovaného vojáka nebyla zjištěna“. Z vyprávění pamětníků, kterým bylo na konci 2. Světové války patnáct let, se dovídáme, že v této době byl les metr a půl hustá houština. Tělo bylo nalezeno na přelomu června a července již v rozkladu. I přesto byly na uniformě jasně patrné distinkce vyšší šarže. Vedle těla ležela pistole s jedním nábojem. Protože již nebylo možno s ostatky hýbat, byl přímo na místě vykopán hrob, následně vysypán vápnem a tělo do něho bylo shrnuto motykou. Hrob byl po mnoho let udržován a označen březovým křížem. Jeho současný vzhled dokládá přiložená fotografie. …“ ( pro účely příspěvku zkráceno – pozn. EH.)

Při nedestruktivním průzkumu členy spolku Severní Českobudějovicko byly na místě zjištěny jasné stopy detektorářských zásahů, staršího i novějšího data. Samotné okolí kříže a místo údajného hrobu je prokopáno a okolní půda je velmi měkká, což nasvědčuje čerstvé pokusy o kopání. Přímo za křížem jsou navršeny kovové nálezy, o které nebyl zájem – železný otvírák konzerv, konzerva a kousek železného řetězu. Širší okruh okolo kříže cca 10 m taktéž nese známky hledání a kopání. Kříž sám je vyroben z březového dřeva a je na něm umístěna dřevěná tabulka s nápisem: „EIN DEUTSCHER SOLDAT“.  Kříž a destička vznikly pravděpodobně po roce 1990. Kříž je často navštěvován, o čemž svědčí i skutečnost, že se před křížem objevují hřbitovní svíčky a různé rostliny.   Zda se zde dodnes nachází ostatky vojáka, není jisté. Jak jsme se mohli přesvědčit i na jiných místech v tomto kraji docházelo v minulosti k exhumacím a překládání ostatků na hřbitovy a to i bez vědomí široké veřejnosti. Ať již je skutečnost jakákoliv jedná se o zajímavé pietní místo.

DSCN0121

kříž na místě úmrtí německého vojáka

 

 

Pramen: Čtvrtletník obce nová ves,  Novoveský zpravodaj ,ročník 1, číslo 2, str.7

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister