Úmrtí Pavla Homera u Olešnice 12.5.1945

Dle kroniky do Olešnice přijeli první sovětští vojáci 9. 5. 1945. Část jich zůstala v obci a zbytek odjel ve směru na Trhové Sviny. V okolních lesích se v té době potulovaly tlupy bývalých německých vojáků, které se snažily na vlastní pěst dostat do americké okupační zóny. Během tohoto přesunu docházelo k přepadům samot a krajů vesnic a situace byla nepřehledná.

Z tohoto důvodu vznikla po příchodu sovětské armády tzv. „Národní stráž“, do které byli přijímáni především bývalí vojáci z Olešnice a blízkého okolí. Tato stráž byla vybavena vojenskými zbraněmi, které byly povětšinou kořistního původu. Od prvního dne vzniku jednotky, pomáhali její členové v součinnosti s Rusy čistit okolí své vsi.

Již 9. 5. 1945 byl chycen u Bukvic německý poddůstojník Peter Beck, který byl na místě zastřelen. Následující den opět smíšená jednotka obklíčila 15 německých vojáků u rybníka Velký Olešnický. Z této skupiny se zanedlouho odloučili tři vojáci, které Rusové po chvíli pronásledování chytili a zastřelili. Jednalo se o poručíka Oskara Fromma, Jana Fouska a Ludwiga Güntera.  Tentýž den byl po přestřelce s Rusy zastřelen neznámý voják severně od obce.

Po těchto vyčerpávajících dnech přišlo chvilkové odpočinutí.  Olešnici Rusové zakrátko opustili a do již vyčištěných lesů se počaly stahovat další potulující bandy. Celá bezpečnost obce se tehdy musela opírat o vlastní jednotku.  Již 12. 5. 1945 došlo nedaleko Olešnice ve směru k Bukvici k přestřelce mezi bývalými německými vojáky a členy „Národní stráže“. Během této přestřelky padl Pavel Homer z Bukové.

DSCN0462

DSCN0461

Hrob P.Homera na hřbitově v Olešnici

Druhý den, tj., 13. 5. 1945 došlo k další přestřelce mezi ustupujícími Němci a členy stráže, během které byl postřelen Josef Lavička.  V této chvíli bylo zřejmé, že situaci místní jednotka bez vnější podpory nezvládne. Z Českých Budějovic byl proto do Olešnice převelen 1. Pěší pluk, s jehož pomocí byly z lesů vyhnány poslední zbytky bývalých německých vojáků. Krátce poté se situace uklidnila natolik, že celé okolí bylo bezpečné.

 

DSCN0463

Pomník padlých v Olešnici, na kterém je uvedeno jméno P.Homera v pozměněné podobě ( Homr)

Prameny:

SOkA České Budějovice, Kronika obce Olešnice, 1926 – 1965, snímek 100 – 106

SOkA České Budějovice, Kronika školy Olešnice, 1940 – 1983.

Sbírka autora

Výpovědi narátorů uloženy u autora

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister