Události vítězného února 1948 v Ševětíně

Vítězný únor na stránkách ševětínské kroniky

V únoru, po demisi dosavadní vlády byla sestavena předsedou vlády Klementem Gottwaldem nová vláda, která znamenala historický obrat v dějinách Československa. Ve všech obcích byly ustanoveny místní akční výbory Národní fronty, které měly za úkol odstranit ze všech důležitých míst ty, kteří neměli kladný postoj k lidově demokratickému zřízení. Předsedou akčního výboru v Ševětíně byl Josef Adámek, později Václav Votánek.

30.května byly konány volby do Národního shromáždění. Kandidátní listina byla jedna – jednotná. Každý volič obdržel tuto jednotnou kandidátní listinu a jednu listinu čistou, tzv. bíly lístek. Odevzdáním kandidátní listiny do volební urny vyslovil volič svůj souhlas s nově jmenovanou vládou, odevzdáním bílého lístku svůj nesouhlas. V Ševětíně z celkového počtu kolem 500 voličů bylo odevzdáno 80 bílých lístků. Předsedou národního výboru byl zvolen Karel Klaudy, dále jako členové Jan Šerý, Václav Janda, Karel Dvořák, František Fürst a ještě několik dalších.

Za působení tohoto národního výboru akčního výboru pokračovala naše lidospráva v duchu lidové demokracie. Parní pila Františka Fraňka byla znárodněna a národním správcem jmenován Josef Šťovíček, účetní bývalého majitele. Obecní kamenolom byl pronajat socialistickému sektoru

Rozhovor s pamětníky únorových událostí

Řekněte nám, kde jste prožili únorové události a jaké jste měli zaměstnání

Josef Adámek (člen KSČ, 80 let)

V únorových dnech roku 1948 jsem pracoval v Ševětíně na pile. Možná vás bude zajímat, že jsem byl prvním traktoristou v obci.Vozil jsem dřevo denně do Lišova a do Českých Budějovic.

MUDr Jan Suchan (člen KSČ, 72 let)

Já jsem tenkrát působil v Ševětíně jako obvodní lékař – tehdy jediný lékař v Ševětíně. 35 let jsem léčil velké a malé pacienty z Ševětína i okolí.

Antonín Jirák ( člen KSČ, 73 let)

25. únor jsem prožíval v Českých Budějovicích jako dělník v tiskárnách. Do zaměstnání jsem dojížděl každý den ze Ševětína.

O soudruhu Josefu Adámkovi víme ze ševětínské kroniky, že byl v únoru 1948 předsedou akčního výboru NF. Jaké jste plnili úkoly?

Hlavním naším úkolem bylo zajistit v obci klid aby nedošlo k porušení pořádku. Dále jsme se chystali na volby, sestavovali volební komise a připravovali pozemkovou reformu.

Jak probíhaly únorové události v Českých Budějovicích?

Antonín Jirák

Před závody hlídkovaly ozbrojené dělnické stráže. Vytvářely se Lidové milice, aby ochránily revoluční dění. Rozhlas byl v neustálé činnosti a seznamoval nás, co se děje a jak pokračuje jednání s. Gottwalda na Pražském hradě. Všichni jsme šli manifestačně na českobudějovické náměstí. Ze všech stran se valily proudy dělníků optimisticky naladěných vyslechnout projev s. Gottwalda. Nejdřív zazněla československá hymna a po ní promluvil Gottwald. Za ohromného jásotu a nadšení oznámil, že po dlouhých jednáních nakonec prezident Beneš souhlasil s předloženými návrhy a soudruh Gottwald doplnil vládu za odstoupivší ministry oddanými vlasti a dělnické myšlence.

Zajímalo by nás, jestli i v Ševětíně byly Lidové milice.

Josef Adámek

Ano, i zde v únoru vznikly Lidové milice v počtu asi deseti členů. Byli to většinou bývalí vojáci a jejich úkolem bylo zajistit v obci klid. Pomáhali jim čtyři členové Pomocné stráže VB.

MUDr Suchan

O výcviku Lidových milicí vám mohu vypravovat zajímavou příhodu. Milicionáři se cvičili u blízké osady Švamberk ve staré cihelně. František Tilinger se postavil k rozsvícenému oknu osamělého domku a díval se dovnitř. Majitel domku uviděl v okně tvář, dostal strach a hodil po něm láhev. Milicionář byl lahví zasažen a těžce poraněn v obličeji. Sám jsem ho ošetřoval. Všichni velice ocenili, že se dokázal ovládnout a přestože měl v ruce nabitou zbraň, nevystřelil.

Mohli by jste nám na závěr říci, co podle vás přinesl Vítězný únor?

Antonín Jirák

Byl to veliký zlom v dějinách našeho národa. Nastal konec nejistoty a strachu, co bude zítra. Konečně skončilo vykořisťování většiny menšinou. Přestalo šikanování dělníků a všech pracujících. Práce měla zase svojí cenu. Do lidí vstoupilo zase nadšení a s novou chutí se pustili do práce pro svou socialistickou vlast.

Žákyně ZDŠ

H. Kotlabová

J.Němcová

J.Třeštíková

 

Výše uvedený text pochází ze Zpravodaje Ševětínska

Více: Zpravodaj Ševětínska, 13. ročník, číslo 1, únor 1983, s. 3 – 5.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister