Židé zemřelí v letech 1939 – 1945 z našeho regionu

Židé se začali trvale usidlovat v našem regionu až kolem poloviny 17. století, kdy vzniká hřbitov v Hluboké nad Vltavou. V Hluboké také vznikla malá židovská čtvrť a později i synagoga, ze které později vznikla modlitebna Církve československé husitské. Můžeme ještě vzpomenout slavnou sudárnu p. Steina, která byla proslulá po celém světě. Na rozdíl od tohoto většího obchodního centra se v jiných obcích regionu Židé usidlují později.

Ve  vsi Bošilec žila od roku 1852 malá židovská komunita. V době první republiky v roce 1926 bylo v místní škole zavedeno vyučování izraelitského náboženství. Celá komunita zahynula během II. světové války. V Líšnici bylo již v roce 1862 napočítáno 12 Židů a tentýž rok v sousedním Kostelci 4., více se o této komunitě nedozvídáme. V kronice Bavorovic je možné nalézt údaj, ve kterém se tvrdí, že z celé místní židovské komunity čítající 18 lidí nepřežil válku nikdo, čímž celá komunita zanikla. V Ševětíně v roce 1858 odkoupil od obce kus lesa v blízkosti hájovny židovský obchodník Josua Konh, díky čemuž mohla být dostavěna zdejší škola. Můžeme ještě jmenovat dalšího ševětínského obchodníka a to Juliuse Goldsteina, jehož obchod koloniálním zbožím byl v okolí vyhlášený.

Nadějně vyvíjející se společnost, jíž byli Židé součástí a přínosem, ukončil začátek německé okupace a platnost Norimberských zákonů, které nepostihovaly pouze Židy samotné, ale i jejich tzv. „míšence“. Na následujících řádcích se můžete seznámit s našimi bývalými sousedy, ze kterých nepřežil až na drobné výjimky nikdo. Smyslem tohoto článku je připomenout tyto mnohdy zapomenuté oběti a jaksi je retroaktivně dopsat na pomníky padlých, na kterých často chybí…

Bavorovice

Böhm Rudolf – ?

Červenka Jaroslav – 1.9.1914, Terezín, Sobibór, Ossowa, zahynul.

Červenková Jana – 24.51867, Terezín, Treblinka ( bydliště Olešník)

Fischerová Jana – 6.1.1919, Terezín, Sobibór, Ossowa, zahynula.

Kohn Otto Gerh. – 13.2.1921, Terezín, Izbica, zahynul.

Kohnová Zuzana – 14.8.1883, Terezín, Izbica, zahynula.

Schleissner František – 7.1.1922, Terezín, Lublin, zahynul.

Schleissner Karel – 15.9.1895, Terezín, Lublin, zahynul.

Schleissnerová Hana- 15.5.1931, Terezín, Lublin, zahynula.

Schleissnerová Helena – 9.9.1890, Terezín, Lublin, zahynula.

Schleissnerová Věra – 12.12.1898, Terezín, Lublin, zahynula.

Stein Hynek -22.2.1880 Hluboká nad Vltavou, Malá pevnost Terezín – 16.5.1942, zahynul.

Steinová Eliška – 27.7.1878, Terezín, Lublin, zahynula.

Steinová Hedvika – 20.3.1886, Terezín, Izbica, zahynula.

Steinová Jana – 20.7.1884, Terezín, Lublin, zahynula.

Stein František – ?

Steinová Berta – ?

Wotitzká Anna – 10.9.1929, Terezín, Lublin, zahynula.

Wotitzká Milada – 20.3.1923, Terezín, Lublin, 23.4.1942 zahynula.

Wotitzká Josefina – 17.5.1856, Terezín, 12.4.1943 zahynula tamtéž.

Wotitzká Jondřiška – 24.5.1894, Terezín, Lublin, zahynula.

Wotitzká Henrieta – ?

Wotitzká Helena – 13.1.1925, Terezín, Lublin, zahynula.

Wotitzký Ludvík – 26.4.1898, Terezín, Lublin, zahynul.

Bošilec

Šulc Jiří – 12.7.1916, Terezín, Osvětim, zahynul.

Bzí

Bergwein Egon- 27.11.1935, Terezín, Varšava, zahynul.

Bergwein Vilém -24.2.1903, Terezín, Varšava, zahynul.

Bergweinová Helena -23.7 1910, Terezín, Varšava, zahynula.

Rubín Jiří – 13.8.1925, Terezín, Lublin, zahynul.

Rubín Pavel – 30.3.1932, Terezín, Lublin, zahynul.

Rubínová Ida – 25.10.1895, Terezín, Lublin, zahynula.

Schwarz Josef – 28.9.1933, Terezín, Lublin, zahynul.

Schwarz Richard – 29.6.1898, Terezín, Lublin, zahynul 22.7.1942 Majdanek.

Schwarzová Eva – 4.1.1927, Terezín, Lublin, zahynula.

Schwarzová Hana – 8.12.1925, Terezín, Lublin, zahynula.

Schwarzová Irma – 21.4.1902, Terezín, Lublin, zahynula.

Weiner Ignác- 23.4.1899, Terezín, Zamošč, zahynul.

Weinerová Klára – 39.11.1872, Terezín, zahynula 29.6.1943 Terezín.

Dolní Bukovsko

Berlingerová Irena – ?

Schwarz Leopold – 6.3.1869, Terezín, zahynul 5.3.1943 Terezín.

Schwarz Vilém – 9.9.1913, Terezín, Osvětim, zahynul.

Schwarzová Zdenka – 16.8.1877, Terezín, zahynula 23.3.1944 Terezín.

Späthová Marie – 16.3.1875, Terezín, Treblinka, zahynula.

Späth Adolf – 9.7.1860, Terezín, Treblinka, zahynul.

Späth Otto -5.4.1899, Terezín, Izbica, zahynul.

Späthová Hana – 20.3.1925, Terezín, Izbica, zahynula.

Späthová Klára – 18.4.1897, Terezín, Izbica, zahynula.

 

 

Hluboká nad Vltavou

Červenka Ferdinand – 2.3.1905, Terezín, Treblinka,zahynul.

Červenka Jaroslav – 1.9.1914, Terezín, Sobibór, Ossowa, zahynul.

Červenka Oskar – 23.5.1882, Terezín, Osvětim, zahynul.

Červenková Jana – 24.5.1867, Terezín, Treblinka, zahynula.

Červenková Marie – 24.2.1884, Terezín, Osvětim, zahynula.

Červenková Sidonie – 22.10.1922, Terezín, Osvětim, zahynula.

Fischerová Jana – 6.1.1919, Terezín, Sobibór, Ossowa, zahynula.

Hullerová Anna – ?

Huller Hugo – 13.6.1894, Terezín, Lublin. 23.7.1942 Majdanek, zahynul.

Huller Leopold – 15.6.1884, Terezín, Osvětim, zahynul.

Huller Rudolf – 6.4.1890, Terezín, Lublin. 10.9.1942 Majdanek, zahynul.

Hullerová Albina – 30.11.1865, Terezín, Treblinka, zahynula.

Hullerová Gerda – 26.7.1915, Terezín, Varšava, zahynula.

Hullerová Hana – 16.4.1929, Terezín, Lublin, zahynula.

Hullerová Truda – 30.7.1906, Terezín, Lublin, zahynula.

Kalenský Robert, Mudr- 13.6.1902, Osvětim, kde 22.2.1943 zahynul.

Klingenberger Samuel – 22.2.1865, Terezín, Treblinka, zahynul.

Kohn Emil – 18.7.1886, Terezín, Varšava, zahynul.

Kohn Josef – 16.2.1921, Terezín, Varšava, zahynul.

Kohn Karel – 31.5.922, Terezín, Varšava, zahynul.

Kohn Otto Gerh.- 13.2.1921, Terezín, Izbica, zahynul.

Kohnová Hermína – 14.10.1892, Terezín, Varšava, zahynula.

Kohnová Zuzana – 14.8.1883, Terezín, Izbica, zahynula.

Langbartová Hana – 25.8.1929, Terezín, Zamošč, zahynula.

Langbartová Růžena- 6.1.1904, Terezín, Zamošč, zahynula.

Langbartová Věra – 29.5.1936, Terezín, Zamošč, zahynula.

Langbartová Zdeňka – 25.8.1929, Terezín, Zamošč, zahynula.

Lederer Otto – 18.5.1880, Terezín, Izbica, zahynul.

Ledererová Gabriela – 1.9.1887, Terezín, Izbica, zahynula.

Schleissner František – 7.1.1922, Terezín, Lublin, zahynul.

Schleissner Karel – 15.9,1895, Terezín, Lublin, zahynul.

Schleissnerová Hana – 15.5.1931, Terezín, Lublin, zahynula.

Schleissnerová Helena – 9.9.1890, Terezín, Lublin, zahynula.

Schleissnerová Věra – 12.12.1898, Terezín, Lublin, zahynula.

Schultz Ludvík – 21.6.1864, Terezín, Treblinka, zahynul.

Schultzová Karolina – 22.3.1871, Terezín, Treblinka, zahynula.

Stein Hynek – 22.2.1880 Hluboká nad Vltavou, 16.5.1942 Malá pevnost Terezín, zahynul.

Steiner Josef – 15.10.1932, Terezín, neznámo kde zahynul.

Steinerová Marie – 1.3.1898, Terezín, neznámo kde zahynula.

Steinerová Věra – 26.8.1930, Terezín, neznámo kde zahynula.

Steinová Eliška – 27.7.1878, Terezín, Lublin, zahynula.

Steinová Hedvika – 20.3.1886, Terezín, Izbica, zahynula.

Steinová Jana – 20.7.1884, Terezín, Lublin, zahynula.

Šulcová Miroslava – 24.8.1934, Terezín, Varšava, zahynula.

Šulc Josef – 31.5.1930, Terezín, Varšava, zahynul.

Wotitzká Josefina – 17.5.1856, Terezín, zahynula 12.4.1943 tamtéž.

Levín 

Sachs Karel – ?

 

Modrá Hůrka

Fischer Richard – 1.4.1890, Terezín, Lublin, zahynul 30.6.1942 Majdanek.

Fischer Sidonius – 24.5.1921, Terezín, Lublin, zahynul.

Fischerová Růžena – 10.5.1894, Terezín, Lublin, zahynula.

Khonová Karolina – 19.4.1865, Terezín, Treblinka, zahynula.

Ševětín

Bayer Jiří – 22.11.1938, Terezín, Lublin, zahynul.

Bayer Viktor, Mudr – 5.12.1895, Terezín, Lublin, zahynul.

Bayerová Zdeňka – 23.7.1910, Terezín, Lublin, zahynula.

Bayerová Hana – 4.3.1936, Terezín, Lublin, zahynula.

Lüftnerová Matylda – 11.1.1863, Terezín, 9.10.1944 – zahynula.

Zahájí

Kohn Emil  -?

Kohn Josef – ?

Kohn Karel- ?

Kohnová Hermína – ?

Žimutice

Löffler Hermann- 23.7.1899 , Terezín, Lublin, zahynul.

Löfflerová Hermína – 7.5.1897, Terezín, Lublin, zahynula.

Löfflerová Marta – 19.12.1922, Terezín, Lublin, zahynula.

 

Prameny: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti

Kol.:Almanach k 70. výročí založení měšťanské školy základní škola Ševětn 1940 – 2010, s. 8

kol.:Střípky z minulosti Kostelce, Poněšic, Jaroslavi a Líšnice, 2001, s. 14 – 15

Kolda, V.: Bošilecko, Bošilec, Dynín, Lhota, Ponědrážka, Třeboň 1998, s. 11

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister