Kříž Bezpalců u Chotýčan

Rodina Bezpalců žila od nepaměti na samotě u lesa, který se podle ní i pojmenoval. Dříve zde bývala velká hájovna, ale do dnešních dnů se nezachovala. Místo ní tu stojí chata a na rozcestí kříž, o jehož původu bude tato pověst.
Na tomto místě stávala dřevěná chaloupka obklopená lesy a loukami, které k ní patřily. Střechu pokrývaly jen došky nebo šindele a světlo dovnitř proudilo jen malými okénky se čtyřmi tabulkami skla.

Okolní jedlové lesy bývaly rozsáhlejší a v okolí se nacházely pastviny k pohledání. Zdejší vlhko nebránilo ani tomu, aby se zde pálily milíře.

V okolí stály další dvě samoty. Jedna u Kolného, která patřila Hvízdalovi a stojí dodnes. Druhá, Měšťanova, která byla spíše tvrzí, se bohužel nezachovala. Místo ní se rozkládá obec Lhotice.

Pro majitele těchto samot bylo typické nosit patriarchální plnovous, na jehož velikosti nezáleželo. Důležité bylo, že postava s plnovousem vypadala vždy tajemněji a hrozivěji. Bezpalcové nebyli výjimkou, ale nosili jen krátký plnovous, který jejich plnému obličeji velmi slušel.

Byli to dobří lidé a nepotřebovali nikoho strašit, i když bydleli na samotě, ze které velice pravděpodobně chodívali do dnes již zaniklých obcí, Žáru a Provodu. Cesta do těchto míst vedla přes několik pískovišť, která byla jen chabě porostlá trávou a vřesem, a také přes bažiny napájející velké množství rybníčků. Putování přes bažiny Bezpalcům určitě nedělalo problémy, jelikož to zde určitě výborně znali.

Poté co postoupili svůj majetek panu knížeti, nechal jim kníže chaloupku přestavět na hájovnu a Bezpalce určil hajnými na věčné časy, dokud rod nevymře a jméno nevymizí. Vše se zaznamenalo do knížecího archivu a Bezpalcové dál obhospodařovali okolí.

U lidí byli ve velké váženosti. Lidem z celého okolí pomáhali a zvlášť chudým, ale na to se nakonec zapomnělo a posledního hajného Bezpalce skoro nelidsky vystěhovali.

Marně hajný sháněl doklady o knížecím slibu. Doma je neměl a z archivu se ztratily. Proto se musel s celou rodinou vystěhovat z rodného místa, ve kterém měl strávit i zbytek svého života.

Někteří lidé mu vyčítali, že zradil selství a on si to tak bral, až si srdce utýral a v lese zemřel.

foto autorka

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister