Není radno chodit přes Zahájený v noci sám

Před dlouhými lety se vracel mladý student od své milé z Budějc do Ševětína. Když procházel Vitínem, bylo okolo půlnoci. Věděl, že ve vsi je výtečná hospoda s výjimečným pivem a proto si usmyslel, že za ušetřené penízky si užije trochu pití. Jakmile však vstoupil do hostince, okamžitě jej místní hospodáři vzali ke svému stolu a musel s nimi debatovat o novinkách ve světě. Bylo již kolem třetí hodiny ranní, když hostinská všechny muže vyprovodila z hospody a každý se rozešel domů. Najednou student osaměl na zimní návsi. Domů to měl ještě vcelku daleko. Zachumlal se do šály a na křižovatce u Sýkorů hostince se rozhodoval kudy půjde domů. U Sýkorů, kolem Prühnerova kříže a dále přes Zahájený a nebo přímou cestou po pražské silnici. Po pražské silnici to bylo delší, ale zafoukal ledový vítr a bylo rozhodnuto, jeho cesta povede přes Zahájený. O celým Zahájeným se vždy vyprávěly hrůzostrašné pověsti o tzv. divoké honbě, kdy pocestní slyšely blízko sebe střelbu a štěkot psů, ale nic z toho neviděli, nebo u velké sosny v polích se objevovala světýlka , která zaváděla pocestné na Baby, kde celou noc chodili lesem a bloudili mezi mohylami, zde zvanými kopečky. Poslední koho zde mohli lidé spatřit byl hejkal, který zde běhá po polích a řve. Student si sice toto všechno uvědomoval, ale sám se pro sebe těmto zkazkám usmíval. Když došel k Prühnerovu kříži z mraků se vyhoupnul na oblohu zimní měsíc a osvětloval sněhem zasypanou cestu. V místě dnešního JZD se student zarazil, zdálo se mu, že za ním kdosi jde a zajásal, že nepůjde domů sám. Otočil se a před ním stál velký černý býk. Býk stal několik málo metrů před studentem a odfrkoval. Studentovi po těle začal téci studený pot, pak horký a přitom se býk začal k němu přibližovat. To už student na nic nečekal a dal se do běhu. Běžel přes pole a políčka, stoky a stůčky, ale býk byl pořád za ním. Voláním o pomoc se jen zeslaboval…Doběhl až k prvnímu křížku, kde vysílením padl, býk se u kříže zastavil. Síla nečistá a zlá se ke kříži nemohla ani přiblížit, proto se otočil a zmizel. Student došel domů a slíbil si, že nikdy nepůjde přes Zahájený v noci a sám.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister