O založení Drahotěšic

Bylo nebylo za pohanských časů, šel lesem Slovan z kmene Dúdlebů Drahotěch uctít hroby svých předků na vrch zvaný již tehdy Baba. Na nejvyšším místě nad mohylami stála svatyně Jarovíta, boha jara, hojnosti a plodnosti. Uprostřed svatého hájku obehnaného do kruhu palisádou s otesaných dubových kůlů stál žrec, pohanský kněz. Drahotěch k němu přistoupil a požádal jej o vykonání oběti. Žrec obětoval černou slepici a její krev vypil. Když požadoval žrec zaplacení, Drahotěch neměl. Cestou sem totiž vytratil celou svou hotovost. Žrec se rozhněval a vypudil Drahotěcha ze svatyně. Ten se ubíral cestou k domovu, když tu najednou uslyšel tleskot dlaní. To na něj žrec poštval duchy jeho předků. Drahotěch se dal na útěk a přitom se modlil k černobohu o pomoc a jako oběť se pořezal svým nožem do dlaně. Jak držel nůž v dlani, zjevil se před ním Černoboh v podobě divokého kance a vyzval Drahotěcha, aby si nasedl na jeho hřbet, že ho odnese na bezpečné místo. Drahotěch celý šťastný upustil nůž do trávy. Černoboh jej zanesl do míst, kam později Drahotěch přemístil svou osadu a založil tak Drahotěšice.

images

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister