Pověsti o pruské armádě na Ševětínsku v roce 1866

Mazelov

Po bitvě u Hradce Králové se v Mazelově zastavila u kapličky velká skupina pruských vojáků. Rozestavěli si pušky do trojnožky( lidově kozelců) a začali prohledávat obec. Krátce potom přijeli pruští dělostřelci, kteří u Bronců záhumenku rozestavěli děla směrem k lesu. Prusové se zde zdrželi přibližně tři týdny, potom se sebrali a odjeli. K jejich pobytu se váže několik pověstí, které následují

 

Pruský důstojník

K Broncům se do chalupy nastěhoval pruský důstojník, který se dožadoval spánku v čisté světnici, ovsa a sena pro svého koně. Jednou došel k Broncovi a německy mu povídal, aby došel pro chleba. Bronec tedy vstal a ve strachu uzmul chleba svému dítěti a dal ho prušákovi, ten však chtěl i máslo. Broncovi došla trpělivost, ukázal na ovčí trus a řekl mu česky, tímhle si to namaž. Bohužel přespříliš dokonale gestikuloval, že Prus vše pochopil a pravil, že až jednou odejdou nechá mu tu červeného kohouta. Svůj slib splnil, když vojsko odjíždělo, zapálil Broncovi grunt.

 

Prus a Ptačí blato

Na rybníku ptačí blato šel pruský voják plavit koně, když se vracel zpátky do Mazelova přes bažinu, tak tam uvízl. Než se lidé nadáli kůň i s Prusem zmizeli navždy do bažiny.

 

Dva Prusové

Během každého vojenského tažení zemřou mnozí vojáci nejen kulkou nepřítele ale i na různé nemoce. Na návsi v Mazelově zemřel jeden Prus, pochovaný byl na mezi. Druhý zemřel také přirozenou smrtí, byl pohřbený však na místě dněšní samoobsluhy. Když se zde po roce 1918 bral písek byla nalezena lidská lebka. O osudech této lebky se dodnes vedou spory…

 

Prusové v Ševětíně

V roce 1866 se do kraje blížili Prusové. K Ševětínu se plížili oddíly Prajzlů. Lidé schovávali věci U Bobků na návsi. Vykopali velkou jámu a dali do ní peřiny a šaty. Babky napekly hodně chleba, všechno naložili na vozy a chystali se odjet na Baby a Zamty, kam byl odveden i dobytek. Prusové však byli už ve vsi. U Bobků jich bydlelo 12. Chtěli si nechat zabít slepice, domáci dělali, že nerozumí a napekli jim vdolky. Za tři dny odjeli.

Rok 1866 ze zápisů z farní kroniky Ševětín

V roce 1866 táhlo Ševětínem mnoho pluků pěchoty nejvíce Vlachů, pak celý regiment Radecký – Husaren, po 6 odděleních. V Budějovicích se kupovali koně po 180 zl.pro vojsko, mnoho z Uher přivedeno a mnoho škadron z Prahy do Budějc se stěhovalo. Tu v červnu vypukla válka s Prusy. Po porážce dne 3. července u Králova Hradce stěhovalo se takřka vše, co císařského z Prahy přes Ševětín do Lince. Po celý týden, od 3 – 1é července, každý den transporty 60 – 70 vozů císařských jelo Ševětínem. Přípřeže vesměs od Prahy vzaté, i voli táhli vozi, též i čtyři koně arcibiskupa pražského. Řada vozů se táhla os Ševětína až na Neplachov. Lid tento i s dobytkem byl takřka živ od krádeže. Srpy vezl každý vozka s sebou. Nažal oves a jetel do libosti, aniž se jim mohlo zapovědět. U Švamberka se pokradly 4 fůry jetele. Dne 11. srpna zavítal první Prus na zpáteční cestě od Vídně a najímal byty pro dělostřelectvo, které přijelo druhého dne s I baterií a 145 koňmi. Na faře byl ubytován kapitán se třemi sloužícími. Vůbec chovali se Prusové velmi pořádně v bytech a byli nábožní…
Podobných zpráv z okolí je více než dost, pokud nějaké znáte, nebojte se a napište nám o tom.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister