Smrt mlynáře Chrta u Ponědraže

Na Zlaté stoce a docela blízko u vsi Ponědrážku je schován v lese starý mlýn. Stojí tam o samotě jako starý poustevník. „Hamerník“ se tam také od let říká. Nad tím mlýnem vládl pan otec Chrt. Žil tam klidně a bohabojně, od světa odříznut a jen pro svůj mlýn. Poněvadž uměl hospodařit, měl dost peněz. Ale peníze mu byly, jako tolika lidem před ním a po něm osudné. Přišli za ním jednou tři chlapi. Každý jako hora a všem hleděly nekalé úmysly z očí. Aby prý se pan otec obtěžoval a ukázal jim cestu k Veselí, Venku je prý tma jako v ranci a oni zbloudili. Mlynáři to bylo trochu divné, ale řekl si, že může se to stát, že člověk zabloudí v tmavé noci, když dobře nezná krajinu a to, že mi v půlnoci vzbudili, to jim odpustím. Šel. Vedl je zahradou. Podél zahrady se táhla cesta do Veselí. Ale o tu najednou ti chlapi přestali dbát a než na cestu přišli, pustili se do mlynáře. Usmrtili ho. Pak se rychle vrátili do mlýna,aby svou špatnost dokonali. Přepadli mlynářku, svázali jí a vyloupili mlýn. To bylo pozdvižení druhý den, když se tahle zpráva roznesla po Lomnicku. A jak slavný pohřeb měl mlynář Chrt!Celý kraj se s ním přišel rozloučit, když tak ošklivě musil sejít se světa. Jeho příbuzní dali za nějaký čas na tom místě, co byl zavražděn pověsit obraz, na němž noční vražda byla pestře namalována. To se ví, že lidem ještě teď vstávají vlasy hrůzou, když si na to vzpomenou.
Dle některých pramenů byl na místě, kde se vražda udála,postaven dodnes stojící kříž.
Vojnar Jiří, Lomnické pověsti, Blatná 1948, s. 78

Mapový podklad: www.mapy.cz

fotografie: Erik Hieke

obr. I. Mapa

obr.II. Kříž za zahradou mlýna.

obr.III. Mlýn, obytná část.

mapymlyn-iimlyn

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister