Bošilecký most

Katastr obce Bošilec skrývá zcela neznámou a přesto zajímavou technickou památku v podobě kamenného mostu na bývalé císařské silnici z Budějovic do Prahy. Obec Bošilec proslavila známá lidová píseň „Na tom bošileckým mostku“. Za bošilecký mostek, ze kterého se shodily dvě pany hrající „v kostku“ je většinou považován kamenný mostek nad propustí Bošileckého rybníka, který je již gotického stáří. Naskýtá se otázka, zda oním mostkem z písničky nebyl ale spíše daleko větší a významnější (i když mladší) most na silnici nedaleko samotné obce Bošilec.

Kamenný most byl postaven v letech 1753 – 1755 při stavbě císařské silnice v době vlády Marie Teresie. Mostem silnice překonávala Bukovský potok, který se východně od mostu v Horusických blatech vlévá do Horusického rybníka. Od počátku byl most stavěn jako dvouobloukový s šikmým půdorysem propustí, protože silnice překonávala Bukovský potok ne kolmo, ale šikmo. Most není dochován úplně v původní podobě stavby z roku 1755. Později byl rozšířen – byly přistavěny boky mostu aby se rozšířila vozovka, jak o tom svědčí odkryté zdivo mostu pod oblouky. K této přestavbě došlo do roku 1823, později již více upravován nebyl. Most sloužil důležité komunikační tepně až do roku 1992, kdy byla 100m jihovýchodně od mostu postavena nová rychlostní komunikace. Od té doby most chátrá.

Bošilecký most již na I. vojenském mapování z roku 1764

clipboard01

 

Most má celkovou délku 27,8m. Boky mostu jsou vůči sobě přesazené o 5,8m a délka jedné bočnice je tak 22m. Šířka oblouků je 6m. Šířka vozovky je 8,6m, výška mostu včetně kamenného zábradlí 4,3m. Most je z každé strany opatřen u pilíře kamenným „ledolamem“ kruhového půdorysu. Zábradlí je osazeno kamennými deskami. Na každé straně vozovky jsou tři kamenné patníky proti poškození mostu vozy. Nad každým obloukem vyúsťuje kamenný žlab (chrlič) svádějící z mostu dešťovou vodu. Na každém konci je most zpevněn úzkým kamenným pilířem.

Bohužel stav mostu je každým rokem horší. Na severovýchodním konci mostu je kamenné zábradlí zřícené na každé straně asi v délce 2m. Severozápadní ledolam je rovněž poškozen.

Bošilecký most má zajímavou atmosféru (jakýsi genius loci) uvědomíme-li si, že přes něj projížděli téměř všichni naši panovníci po roce 1755, prošlo po něm každé vojsko, které se v Čechách nacházelo a že byl v dramatických dnech roku 1945 dokonce podminován. Rádi bychom v co nejkratší době zpracovali návrh na prohlášení mostu za technickou památku.

Ať už legendárním bošileckým mostkem ze známé písně je nebo není most na císařské silnici, připomeňme si slavnou jihočeskou píseň…

Náhledy fotografií ze složky Bošilecký most

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister