Kolektivizace v Chotýčanech

Kolektivizací v Chotýčanech bylo zasaženo několik rodin. V tomto článku vás seznámím s celkovou situací v Chotýčanech v letech 1950-1955 a v příštích článcích se zaměřím na osudy jednotlivých postižených rodin.

 

chot

 

Chotýčany v roce 1951

Rok 1950

Tento rok začal kontrolou obilí a brambor u větších zemědělců. Poté (20. ledna) následovalo vydávání šatenek, ale zemědělci, kteří neměli splněné dodávky, na ně neměli nárok.

Další problémy byly způsobeny následkem květnových a červnových teplot, které se většinou pohybovaly mezi 28º C a 32º C se konaly žně předčasně už 10. července. Kvůli nepřízni počasí se nepovedlo některým zemědělcům splnit dodávky a 20. července byla udělena pokuta Josefu Broncovi 80 000 Kčs, J. Šimkovi 18 000 Kčs, V. Čertíkovi 11 000 Kčs a p. Sochovi 1 000 Kčs.

6. srpna byl nařízen úřední výmlat za příčinou rychlé dodávky obilí do 15. října. Výmlat byl proveden v číslech popisných 4, 5, 6, 7 a 16. Do 26. srpna byla většina obilí vymlácena a předepsané dodávky odvezeny do hospodářských skladišť. Dodávky byly u některých zemědělců tak vysoké, že museli odevzdat i seťové obilí a nezbylo jim ani krmivo pro domácí zvířectvo.satenka

Rok 1951

Rok 1951 nebyl o mnoho lepší. 8. dubna přijely tři traktory zasít jařiny. Protože však zemědělci nad 20 ha neměli vlastní osivo, kvůli vysokým dodávkám, byli přinuceni odkoupit ho od strojní stanice. Zaplatit museli předem, aniž by viděli, jak nové osivo vypadá, jelikož bylo uloženo na MNV.

13. dubna byla v obci provedena namátková kontrola hospodářských produktů u Čertíků (č. p. 5) a Šimků (č. p. 8).

Duben byl měsícem dalšího sucha. Dobytek se musel krmit jen slámou, protože byl nedostatek sena. Jadrné krmivo také nikdo neměl, jelikož obilí bylo odevzdáno na dodávky. Následkem nedostatečné výživy byly březí krávy tak vysílené, že je každý den ráno musela zvedat četa mužů obcházejících chalupy.

V květnu byl uveden do provozu Místní rozhlas, který měl sloužit občanům. Na první pohled příjemná událost, ale pro některé občany bylo hlášení jen předzvěstí dalších nepříjemností. Jako úvodní píseň se hrála písnička „Já už to políčko nedoorám” a následně byli předvoláni na MNV Vojtěch Čertík, Václav Čertík, Pavlíček Václav, Šebesta Josef a pan Šimek.

4. srpna se přihnala bouře a poválené obilí se proto nedalo sklidit stroji. Již 26. srpna byl nařízen výmlat. Z hrdějovického družstva byla přivezena mlátička. Zemědělci byli nuceni provádět výmlat v nočních hodinách a v neděli pod kontrolou národní bezpečnosti. Výmlat se týkal větších zemědělců od 15 ha výše, aby byly splněny dodávky do plánovaného termínu.

18. září byly odňaty gumové vozy u Bronců (č. p. 12), Šebestů (č. p. 9), Čertíků (č. p. 18) a byly odvezeny do příslušných zemědělských družstev.

13. října dochází k rezignaci MNV, pro hospodářské i politické nesrovnalosti, proto dochází k sestavení nového národního výboru, který se zaměřuje spíše na politiku než na hospodářství.

Rok 1952

Na začátku roku 1952 byl zemědělcům vyměřen plánovaný stav dobytka podle počtu hektarů. Kdo měl nedostatek dobytka, tomu MNV přidělil telata, která musel za každých okolností odebrat. Nikoho nezajímalo, že pro ně zemědělci nemají dostatek krmiva.

7. června přijeli znovu nakupovači gumových strojů za doprovodu národní bezpečnosti a bez jakékoliv náhrady odebrali vozy u Bronců (č. p. 12) a u Šebestů (č. p. 9). Vozy byly odvezeny do JZD v Opatovicích.

24. října oral Josef Bronec, z č. p. 12, na poli u Bezpalce. Navečer si pro něj přijeli dva členové státní bezpečnosti s výzvou, aby jel domů za jejich doprovodu. Bylo mu dovoleno převléci se do čistých šatů a poté byl na MNV vyšetřován za neplnění dodávek. Večer byl odvezen sborem národní bezpečnosti do ,,tmy”, jak se tehdy říkalo vězení.

V říjnu bylo zavedeno trestní řízení proti Václavu Čertíkovi, rolníku z č. p. 18, za neplnění dodávek a různých hospodářských nesrovnalostí. Byl předvolán před lidový soud v Českých Budějovicích, kde byl odsouzen na šest měsíců.

Úroda v roce 1952 byla dostačující k upotřebení domácích potřeb, ale byly vynuceny nadprůměrné dodávky zemědělských produktů.

Rok 1953

Rok 1953 se nesl v duchu nekonečných výslechů u soudů. Prvním obviněným se 2. února stal Václav Pavlíček z č. p. 16. Byl odsouzen na pět měsíců a jeho majetek propadl státu. Pod žalobou byli podepsáni Michalec Václav a Antonín Hampejz, členové MNV.

Již 9. února byl obviněn Josef Šimek za neplnění dodávek a maření práce směřující k sestavení jednotného zemědělského družstva, které se snažili funkcionáři místní lidosprávy za každých okolností prosadit. Většina obvinění se nezakládala na pravdě, ale Josef Šimek byl odsouzen na 14 měsíců a jeho veškerý majetek byl zabaven ve prospěch státu.

Jeho pole byla rozdělena zemědělcům a budovy zůstaly prázdné. Podle rozsudku se jeho žena a dcery musely vystěhovat, ale nevěděly o tom.

Pod podanou žalobou byli podepsáni Václav a Marie Štěchovi, vedoucí konsumu Rovnost, který byl v místnostech patřících Josefu Šimkovi.

Další obvinění na sebe nenechalo dlouho čekat. 17. března byli před soudem za neplnění dodávek, špatné obdělávání půdy a nedbalé ošetřování dobytka stíháni Vojtěch a Marie Čertíkovi z č. p. 5. Vojtěch Čertík byl odsouzen na 20 měsíců a jeho majetek propadl státu. Na statku zůstal pouze jeho syn Josef se starou matkou.

16. dubna byl obnoven soudní proces Václava a Anežky Pavlíčkových z č. p. 16, kteří byli za špatné obhospodařování zemědělské půdy a neplnění dodávek obžalováni, přičemž byl 69letý Václav Pavlíček v únoru odsouzen na pět měsíců a jeho hospodářství měla obhospodařovat jeho dcera, která byla úřednicí v průmyslovém závodě. Jelikož bylo toto rozhodnutí nerozumné, propadl statek státu

21. dubna byla provedena kontrola u větších zemědělců pro nedodávku vajec. Vajíčka byla hledána i ve chvojí na dvoře. Problémy způsobilo vlastnění cukru, máku, zrnkové kávy, ale i zavařené švestky byly považovány za nadměrnou zásobu.

10. května byl odvezen dobytek z č. p. 8 a 12. Poté přijeli výkupčí 13. července z JZD Hodějovice za účasti národní bezpečnosti a odvezli J. Šebestovi z č. p. 9 koně i s postrojem.

21. května byl propuštěn Václav Čertík, ale radost z návratu netrvala dlouho, protože koncem května byl odsouzen další občan z Chotýčan. Tentokrát se jednalo o Josefa Šebestu z č. p. 9, který byl odsouzen na sedm měsíců vězení za špatné hospodaření a nedodávky.

5. června byl propuštěn Vojtěch Čertík (č. p. 5), ale už 22. července byl u něj a u Václava Pavlíčka (č. p. 16) proveden soupis veškerého inventáře. Uvažovalo se, že se z těchto usedlostí utvoří státní statek.

31. července byla vystěhována rodina Bronců z č. p. 12. Hospodář byl ve vězení a zbytek rodiny, žena se dvěma malými dětmi, jeho sestra a rodiče, se museli vystěhovat do státního statku Koporeč u Mostu. Zařízení bytu, dětskou postýlku a kočárek naložili na dvě otevřená auta bez plachty. Jejich pozemky a dobytek byl rozdělen malozemědělcům v obci.

4. srpna přijel výkupčí dobytka, který nemilosrdně bil dobytek, který se nakládal na rampě u rybníka, při čemž si to jedna jalovice nenechala líbit a výkupčího srazila se všemi úředními dokumenty do rybníka, ale bohužel tam spadla také. ,,Úředník oplýval zlostí a všichni přihlížející se mu smáli.” vzpomínají pamětníci.

Žně probíhaly velmi pomalu, kvůli nedostatku pracovních sil a byly ukončeny až 6. září. Nepomohlo ani to, že obec zakoupila nový kombajn, který zároveň sekl a mlátil.

Během srpna a září docházelo k několikanásobnému stěhování místních rodin do vyklizených budov po vystěhovaných lidech. Dokonce i materiál ponechaný v č. p. 8 byl využit MNV na opravu střechy obecního domku č. p. 20.

25. září byla odvezena drůbež z čísel popisných 16 a 5. Ponechali jim jen jednu slepici na osobu. Oba statky byly vedeny jako konfiskáty. 9. října byl odveden všechen dobytek, mimo koní, z č. p. 16 a 28. října poslední živý inventář z č. p. 12, který tam museli krmit malozemědělci.

Začátkem listopadu byl znovu otevřen hostinec u Borovků č. p. 17. Hostinským byl předseda MNV Antonín Hampejs, který s MNV prosazoval zakládání státního statku v jehož znamení se nesl konec roku spolu s opětovným suchem a nedostatkem vody.

Rok 1954

V roce 1954 hořelo v konsumu Rovnost. Požár vzplanul od kamen během noci. Ráno se při otevření obchodu rozšířil. Uhašen byl místními občany a s vedoucí obchodu bylo zahájeno vyšetřování. Nové volby se konaly 16. května a 4. června byl zvolen Josef Němec z č. p. 15 předsedou MNV. Následně proběhly ještě další volby a žně byly jako vždy zpožděny, kvůli nedostatku pracovních sil.
Rok 1955

Rok 1955 v oblasti zemědělství se moc nelišil od roku předchozího. 22. října se pod nátlakem stěhovali z vlastního domu Čertíkovi z č. p. 5 do státního statku v Hartmanicích. Několik let zde krmili dobytek a jejich pobyt zde ukončila až smrt.

V říjnu byl zkonfiskován veškerý majetek V. Čertíka z č. p. 18. Původně funkcionáři přijeli 2. října, ale protože se konala pouť, byla konfiskace odložena. Následně byl sepsán veškerý majetek Marie a Václava Čertíka, kteří pak museli začít pracovat na státním statku, který byl vytvořen z jejich statku, podle daných směrnic.
chotycany

Prameny:

Kronika obce Chotýčany

Kronika rodiny Šimkových/Procházkových

 

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist