Bývalá pražská silnice

Pražskou silnici, kterou tisíce motoristů každodeně projíždí přes Borekz Budějovic ve směru na Prahu a obráceně, je dnes pro nás každodennísamozřejmost. Tato silnice zde ale není odnepaměti. Od začátku existencekrálovského města Budějovice, a před tím osady Budivojovice, muselo existovatspojení s Prahou. Původní pražská komunikace ale vedla trochu jinou trasou neždnes. Současná podoba pražské silnice pochází z doby vlády Marie Terezie,která na našem území začala zakládat moderní komunikace, které měly zkrátitvzdálenosti a dobu potřebnou k cestovaní mezi důležitými městy, což mělonapomoci obchodu a především zrychlit přesuny vojsk. Nové císařské silniceměly zpevněný povrch, odvodňovací strouhy a jejich průběh měl být pokudmožno co nejpřímější bez zbytečných zatáček. Pražská silnice z ČeskýchBudějovic, tak jak jí známe dnes, byla vybudována v letech 1753-1755. Atěmito roky také končí existence staré pražské silnice, kterou si nyní popíšeme.

Trasu „staré pražské silnice“ lze popsat asi takto: Od budějovického špitálu u sv.Trojice vedla dnešní ulicí Kněžskodvorská přez Kněžské Dvory, Hrdějovice,kolem Těšínské kapličky do lesa s budoucím kaolinovým dolem Orty. Odzápadu obcházela Chyňavský dvůr a před Chotýčanami se napojila na současnoutrasu Pražské silnice. Nad Hrdějovicemi stávala na staré silnici starobylá zájezdníhospoda „Slámka“, která zanikla po vybudování tereziánské silnice.

schranka01.jpg

Trasa původní silnice je zachycena na několika starých mapách. Tělesa úvozůbyla zakreslena i do císařského stabilního katastru jako úzké pruhy pozemků.Ještě na mapách z poloviny 19. století lze původní trasu rozeznat a některé úsekyje možné odhalit i na současných leteckých snímcích.

schranka04.jpg

schranka03.jpg

schranka02.jpg

Teréní pozůstatky v počátečním úseku zmizely pod novodobou zástavbou aasfaltem. Teprve u Těšína si můžeme prohlédnout její pozůstatky. Staroupražskou silnici nelze chápat jako jednu jedinou cestu, ale jako systémv některých úsecích několika úvozových cest rovnoběžně běžících vedle sebe.Podobnost můžeme spatřit ve znémé Zlaté stezce. Úvozy vznikaly dlouholetýmprovozem povozů, koní a volů, který rozjížděl povrch a ten snáze podléhal korozia cesta se stále více a více zahlubovala. V místech, kde bylo třeba se vyhnoutsoumarům a povozům v protisměru, vznikaly vedlejší cesty, stejně tak tam, kdese v cestě objevila nějaká překážka (padlý strom, velmi rozbahněný povrch…).

Hned na jihovýchodním okraji osady Těšína (obec Hrdějovice) můžeme vidětčtyři vedle sebe jdoucí různě hluboké úvozy, z nichž nejvýraznější je hluboký asi1,5m. Bohužel tento systém brzy končí moderní zástavbou a následuje povrchovýkaolinový důl a následně staré důlní dílo Orty, které místní terén zcela změnily.Teprve za Orty opět můžeme sledovat původní trasu staré pražské silnice. Popřetnutí dnešní hosínské silnice můžeme pozorovat několik pravděpodobněúvozových cest, ale jejich vztah k pražské silnice zde není zcela jasný. V tomtomístě ale můžeme sledovat asi nejhezčí úsek až 2m hlubokého úvozu pražskésilnice, která postupně přechází do přírodní rokliny a následně končí zarovnanouplochou hosínského letiště. Znovu můžeme trasu tušit až za letištěm, kde už alesilnice jen směřovala k dnešní kafilerii, kde se napojuje na dnešní silnici.

Za Chotýčany je legendární úsek staré pražské silnice na Libochové stránce, kdev dávné minulosti docházelo velmi často k přepadávání pocestných. Více v jiném článku na našem webu.

Při povrchovém průzkumu staré pražské silnice byly přímo v tělese silnicenalezeny detektorem kovů dvě podkovy v úseku mezi Orty a hosínskou silnicí.Obě jsou obecně datovatelné do přelomu středověku a novověku, tedy doobdobí provozu staré pražské silnice.

clipboard01.jpg

clipboard011.jpg

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister