Vltavský jez u Suchomelu

Jez u bývalého mlýna Suchomel nedaleko Kněžských dvorů je jediným vltavským jezem, který zůstal dochován na suchu a nebyl zničen, ani zatopen.

Připomeňme stručnou historii mlýna Suchomel na pravém břehu Vltavy: Původní název mlýna byl Bělohorský mlýn, což byla postupná zkomolenina názvu osady Hůry – villa Hour od které tekl potok při kterém mlýn původně stál (dnes je tok původního Hůreckého potoku značně zregulován). Název Suchomel získal mlýn až po roce 1686 podle nového majitele. Mlýn zůstal v soukromém majetku i když většina budějovických mlýnů byla od poloviny 18. století v majetku města Budějovice.

Jez na Vltavě je zobrazen již na prvním vojenském mapování z roku 1764, kdy měl dřevěnou podobu. V té době také nedaleko pod ním byl brod na cestě od mlýna do Českého Vrbného. Ještě na císařském stabilním katastru (1845) je jez zakreslen jako dřevěný. Poslední podoba jezu byla kamenná. Jez byl šikmý s vorovou propustí při levém břehu. Tato propust byla jedna z prvních vorových propustí opatřená zdrhly, jednalo se tedy o retardérovou propust. Na suchomelském jezu je tento typ propusti, jehož autorem byl vynálezce Bazik, zmiňován již v Ottově slovníku naučném z roku 1912. Zdrhla jsou dřevěné, kamenné či betonové stupně (většinou šípového tvaru) na dně propusti, která zpomalovala proplouvající plavidla – většinou vory.

Na pravém břehu byla vltavská voda, zadržovaná jezem, vedena korytem k nedalekému mlýnu a od něj obloukovitým kanálem zpět k Vltavě. Tento kanál je dodnes dochován, kromě úseku mezi jezem a mlýnem, který byl zavezen.

Na suchu se jez ocitl roku 1967, kdy v těchto místech došlo k regulaci toku Vltavy. Ta zde vytvářela širokou zákrutu směrem k východu, na které také ležel mlýn Suchomel s jezem. Narovnáním tohoto zákrutu se tok řeky zkrátil o 1,3 km. Narovnání řeky souviselo se stavbou jezu u Českého Vrbného. Část původního koryta nad jezem byla zavezena.

Dnes je z jezu dochováno kamenné těleso, propust dochována není. Kameny na koruně jezu jsou viditelně omleté dlouholetým tokem řeky. Koruna je postupně rozrušována náletovými dřevinami. Dochována je také původní hráz uprostřed řeky, která sloužila k navádění vorů.

Bohužel se nám nepodařilo dohledat žádnou dobovou fotografii jezu před regulací řeky, která jistě existuje. Na vzácném barevném filmu z roku 1957 o vodáckém maratonu z Budějovic do Prahy si alespoň můžeme prohlédnout tehdejší podobu nedalekého vrbenského jezu dál po proudu.

 

rudolf-hansa

Pan Rudolf Hansa, v pozadí jez Suchomel, foto věnoval p. D.Hansa

1 2 3 4 5 9 11 12

Jez a mlýn na historických mapách:

 

Náhledy fotografií ze složky Vltavský jez u Suchomelu

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister