Hrdějovice

1) Návesní kaple

Umístění: Náves v Hrdějovicích

Letopočet: 1876

Historie: Původně postavena v polovině 18. století, nově upravena roku 1876. V kapli se sloužily mše dvakrát v roce: na sv. Linharta (patrona dobytka) a na sv. Floriána (patrona hasičů).

1

 

2) Kaple Panny Marie Těšínské

Umístění: Těšín

Letopočet: 1888

Historie: Na místě kaple stála do konce 18. století roubená svatyně. Poutní místo bylo proslavené díky zázračnému pramenu a poutě se zde konaly již od 16. století. Původní kaple byla zbořena na příkaz císaře Josefa II. Věhlas místa ale neuhasl a tak byl 16. května 1888 posvěcen základní kámen nové kaple. Kaple byla vystavěna v novogotickém duchu a zasvěcena Panně Marii Lurdské. Vysvěcena byla 15. září 1889 a vysvěcení se zúčastnilo 5.000 lidí.

2

 

3) Kaplička u Trägrova dvora

Umístění: jihovýchodně od Trägrova dvora

Letopočet: bez

Historie: Zatím nedohledáno.

3

 

4) Kaplička sv. Rocha

Umístění: křižovatka Hlubocké ul. a Těšínské ul.

Letopočet: bez

Historie: Výklenková kaple z 18. století. Dílo lidového řezbáře bylo roku 1995 restaurováno.

4

 

5) Kaplička Panny Marie Těšínské

Umístění: Těšín

Letopočet: bez

Historie: Postavena na počátku 19. století nad zázračným pramenem jako prozatimní náhrada za zbořenou roubenou kapli. Ve výklenku byla umístěna soška Panny Marie.

5

 

6) Zděná boží muka

Umístění: západní okraj Těšína

Letopočet: bez

Historie: Zatím nedohledáno.

6

 

7) Kamenný kříž

Umístění: u železničního přejezdu jižně od obce

Letopočet: 1915

Nápis: Pochválen buď Pan Ježíš Kristus! Věnovali manželé Míkovi z Hrdějic č.25 na upomínku válečného roku 1915.

Historie: Kříž pochází již z roku 1871, kdy jej nechal postavit hrdějovický sedlák Josef Fencl, řečený Kukačka. Manželé Míkovi nechali kříž buď jen opravit a opatřit nápisem, nebo postavit nový na stejném místě. Manželům Míkům padl v roce 1915 na frontě syn Jan Míka.

7

 

8) Litinový kříž na kamenném podstavci

Umístění: roh Školní ul. a Nemanické ul.

Letopočet: 1881

Historie: Zatím nedohledáno.

8

 

9) Kamenný kříž

Umístění: v poli jihozápadně od obce

Letopočet: 1917

Nápis: K upomínce na Jakuba Suchana, který padl na italském bojišti 29. dubna 1917 ve věku 20 let. Přátelé vzpomeňte synáčka mého a vzpomeňte těch, kteří odešli s ním.

Historie: Pamětní kříž na padlého vojáka Jakuba Suchana. Kříž je totožný s „Míků křížem“, vzhledem k době vzniku –  zřejmě práce jednoho kamenického mistra. Kříž je poškozen.

9

 

10) Litinový kříž na kamenném podstavci

Umístění: náves v Hrdějovicích

Letopočet: 1876

Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus

Historie: Zároveň s kaplí byl v roce 1876 vysvěcen i kříž umístěný před ní, který byl tehdy zakoupen za 60 zlatých.10

 

11) Litinový kříž na kamenném podstavci

Umístění: naproti JZD

Letopočet: bez

Nápis: Na památku tragicky zemřelé prof. Elly Dvořákové z Hrdějovic věnoval Jiří Janáček r. 2000.

Historie: Kříž stál na svém místě již před rokem 2000. O důvodech jeho vztyčení není zatím nic známo.

11

 

12) Kamenný podstavec uraženého kříže

Umístění: u silnice na Hlubokou

Letopočet: bez

Historie: Zatím nedohledáno.

12

 

13) Kamenný kříž

Umístění: Těšín

Letopočet: 1911

Nápis: Věnovali Jan a Marie Vacek z Tupes.

Historie: Děkovný kříž za uzdravení některého z členů rodiny zdejším zázračným pramenem.

13

 

14) Litinový kříž na kamenném podstavci

Umístění: na rohu Luční ul. a Polní ul.

Letopočet: 1881

Nápis: Pane Bože žehnej naší práci.

Historie: Zatím nedohledáno.

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister