Plavecké rodiny z Purkarce

SAM_4549

K řece Vltavě neodmyslitelně v minulých staletích patřili voraři a šífaři. Do obecného povědomí i dnešních generací se zapsala především voroplavba, která dokázala přežít až do poloviny 20. století a zanikla až se stavbou vltavských přehrad. V našem regionu je jednoznačně nejznámější a nejslavnější obcí spojenou s voroplavbou Purkarec. Řada z našich čtenářů má předky i v této obci a okolí, možná i z řad plavců (nepřesně nazývaných voraři). Podívejme se, které purkarecké rodiny se živily voroplavbou na počátku 20. století. Jako informační zdroj nám poslouží sčítací operáty pro sčítání obyvatelstva českých zemí v letech 1910 a 1921. V roce 1921 se dovídáme o 19 mužích, živících se plavením dříví po Vltavě, ale jak vidíme, v tomto roce se takto živilo již jen 7 z nich. Tímto sčítáním ale nejsou podchyceni zdaleka všichni místní plavci, protože ve většině případů se jednalo o lesní dělníky, živící se voroplavbou jen sezóně přes jaro a léto. Paradoxně nám tak cennější informace přináší starší sčítání z roku 1910. Díky němu tak víme, že se zde tento rok zabývalo voroplavbou (většinou jako vedlejším výdělkem) 67 osob. Dovídáme se i o funkci na prameni. Vedle řadových plavců jsou to vrátní (nejzkušenější plavec, který vedl plavbu) nebo také faktor (šéf party zadávající práci vrátným). Někteří z těchto plavců o několik let později padli na frontách první světové války.

SAM_4548

1921

čp. 6 Srnec František, 33 let, svobodný, voroplavba, hlídač voroplavby, Sklad a obchod dřívím Jana Schwarzenberka Podolí u Prahy.

čp. 13 Trupka Václav, 39 let, ženatý, 4 děti, voroplavba, plavec, Voroplavba Jana Schwarzenberka v Hluboké, dřívě lesní dělník.

čp. 13 Vondrášek František, 65 let, ženatý, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

čp. 14 Vondrášek Václav, 46 let, ženatý, 2 děti, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

čp. 14 Vondrášek František, 32 let, svobodný, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

čp. 40 Ryba František, 51 let, ženatý, 4 děti, voroplavba – kormidelník, Voroplavba J. Schwarzenberka Hluboká.

čp. 41 Dědič Jan, 65 let, ženatý, lesní dělník, dříve voroplavba – faktor.

čp. 51 Pokorný Karel, 39 let, ženatý, 5 dětí, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

čp. 52 Marhoun Tomáš, 56 let, vdovec, lesní dělník, dříve voroplavba – vrátný.

čp. 54 Joza Tomáš, 34 let, ženatý, 5 dětí, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

čp. 63 Joza Václav, 56 let, ženatý, voroplavba – plavec, Voroplavba Jana Schwarzenberka Hluboká.

čp. 70 Dědič Jan, 27 let, ženatý, 3 děti, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

čp. 73 Kocourek Václav, 67 let, ženatý, lesní dělník, dříve voroplavba – vrátný.

čp. 75 Nachlinger Josef, 36 let, ženatý, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

čp. 76 Sedlický Václav, 34 let, ženatý, 5 dětí, voroplavba – plavec, Voroplavba Jana Schwarzenberka v Hluboké.

čp. 77 Brůha Josef, 51 let, ženatý, voroplavba – plavec, Voroplavba Jana Schwarzenberka Hluboká.

čp. 79 Joza František, 54 let, ženatý, voroplavba – kormidelník, Voroplavba Jana Schwarzenberka Hluboká.

čp. 79 Veverka František, 36 let, ženatý, 1 dítě, prodej tabáku, dříve voroplavba – plavec.

čp. 86 Vondrášek Václav, 33 let, ženatý, lesní dělník, dříve voroplavba – plavec.

SAM_4553

1910

čp. 4 Pinc Jan, 59 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – nádeník.

čp. 5 Srnec Václav, 19 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec. Později padl v první světové válce.

čp. 9 Němec František, 39 let, ženatý, 7 dětí, polní hospodářství, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 9 Pokorný Karel, 28 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 10 Špatný Matěj, 31 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 10 Dorovín Josef, 28 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 11 Dědič Antonín, 36 let, ženatý, zedník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 13 Dědič Jan, 54 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 13 Sedláček Václav, 29 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 13 Kabourek Jan, 21 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 13 Vondrášek František, 54 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 14 Vondrášek Václav, 35 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 15 Rys Karel, 36 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 15 Rys Tomáš, 69 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 15 Rys Tomáš, 21 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 15 Rys František, 20 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 22 Hovorka Václav, 40 let, ženatý, 7 dětí, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 22 Hovorka Matěj, 43 let, ženatý, 3 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 22 Klomfar František, 58 let, ženatý, 4 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 22 Tupý František, 48 let, ženatý, 3 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 22 Ambrož František, 41 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 22 Pletka Jan, 36 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 32 Kuboušek František, 52 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 35 Hovorka Pavel, 52 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 35 Švejda Jan, 48 let, ženatý, 5 dětí, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 35 Švejda Václav, 21 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 35 Srnec Josef, 30 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 39 Petr Šimon, 52 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 40 Kocourek František, 42 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 40 Ryba František, 40 let, ženatý, 3 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 41 Vondrášek Karel, 27 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 41 Vondrášek Matěj, 56 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 42 Ambrož Matěj, 40 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 42 Jícha Václav, 28 let, ženatý, 2 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 47 Kolář Václav, 62 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 51 Severa Václav, 40 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 52 Kučera Matěj, 53 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 53 Joza Václav, 17 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec. Později padl v první světové válce.

čp. 53 Joza František, 43 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 53 Ambrož Tomáš, 26 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 55 Tříska Jan, 32 let, ženatý, 2 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 57 Brůha Vojtěch, 32 let, ženatý, 5 dětí, polní hospodářství, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec. Později padl v první světové válce.

čp. 57 Marhoun František, 41 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 58 Marhoun Václav, 38 let, ženatý, 3 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec. Později padl v první světové válce.

čp. 60 Joza Vojtěch, 56 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 60 Joza Jan, 27 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 62 Malecha Jan, 56 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 63 Pletka František, 30 let, ženatý, 3 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 63 Šíma Jan, 24 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 64 Brůha Josef, 40 let, ženatý, 4 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 67 Šesták Tomáš, 30 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 67 Šesták Jakub, 61 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 68 Joza Jan, 35 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 68 Joza Václav, 60 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 68 Petr Josef, 34 let, ženatý, 3 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 69 Chaloupka Matěj, 55 let, ženatý, poříční strážník na řece Vltavě (státní služba).

čp. 70 Vondrášek Václav, 33 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 72 Krejčí František, 33 let, ženatý, 3 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 73 Zabilka František, 36 let, ženatý, 4 děti, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 73 Kocourek Václav, 56 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 73 Vondrášek Tomáš, 30 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 75 Boušek Vavřinec, 54 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 76 Kabourek Damas, 53 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – vrátný.

čp. 76 Kabourek František, 20 let, svobodný, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec. Později padl v první světové válce.

čp. 76 Joza Tomáš, 52 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 79 Joza Jan, 49 let, ženatý, 5 dětí, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

čp. 81 Brůha Šimon, 56 let, ženatý, lesní nádeník, vedlejší výdělek: plavení dříví – plavec.

SAM_4557

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister