Vražda Jana Hrubého – 1929

Na podzim 1929 vzrušila severní Českobudějovicko vražda dělníka Jana Hrubého v Hluboké nad Vltavou, ke které se nám dochovalo několik pátracích oběžníků četnictva. Jan Hrubý byl zavražděn v neděli 29. září 1929 v 9.20 hod. svou vlastní manželkou Marií Hrubou roz. Čejkovou. Bezdětné manželství bylo dlouhodobě rozvrácené a Hrubá se svým mužem proto již půl roku nežila ve společné domácnosti. Pobývala střídavě u svých příbuzných v Přešťovicích (okres Strakonice) a ve Čtyřech Dvorech (okres České Budějovice), domovsky byla ale příslušná do Hosína (tehdy okres Hluboká nad Vltavou). Osudného zářijového dne se z neznámých důvodů objevila v bytě svého muže v Hluboké nad Vltavou čp. 405, kde pravděpodobně došlo mezi manželi opět k ostré hádce, během které Hrubá prudce bodla manžela velkým kuchyňským nožem přímo do srdce. Hrubý byl prakticky okamžitě mrtev. Po činu Hrubá zmizela. Na rozdíl od četnických oběžníků nám dobový novinový článek navíc přibližuje alespoň osud vražedného nástroje: „Nůž, kterým svého muže zabila, nedaleko stavení, v němž se vražda stala, za plot odhodila.“ Velitel četnické stanice Hluboká nad Vltavou vrchní strážmistr Macek rozeslal okolním stanicím popis pachatelky: „Marie Hrubá, roz. Čejková jest narozena 21. října 1877 (vraždu tedy spáchala ve svých 52 letech) v Přešťovicích okr. Strakonice, ř. katol. Nemajetná dělnice. Táž jest vyšší slabé postavy, tmavého hubeného obličeje, měla v den vraždy oblečeny šaty červenavé barvy (kostým), na hlavě šátek, v ruce nesla malý proutěný košíček, vlasy má černé a jest kramářského vzezření.“

Četnická stanice Hluboká ve spolupráci s okresní pátrací stanicí České Budějovice zahájila po Hrubé pátrání okamžitě po objevení vraždy. Podle prvních svědeckých výpovědí prchla Hrubá z domku čp. 405 směrem k cihelně Podhrad v Hluboké. Během prvních dnů ale nemělo pátrání po ní výsledku. Teprve 3. října 1929 zjistili četníci, že Hrubá předešlého dne kolem 16. hodiny prošla kolem strážního domku železnice č. 12 u Chotýčan. V souvislosti s tím byl pak vyšetřován zdejší strážník trati Souček, protože o pohybu hrubé okamžitě neinformoval telefonicky četnictvo, i když byly všechny železniční stanice a strážní domky v okolí právě toho dne o pátrání po Hrubé vyrozuměny. Souček se vymlouval, že chtěl podat zprávu o Hrubé na strážní domek č. 11, ale nemohl se dotelefonovat. Nevysvětlil ale, proč tedy netelefonoval jinam. Jak zjistil strážmistr Hora z hlubocké četnické stanice, Souček Hrubou velice dobře znal a bavíval se s ní často na tanečních zábavách v Dobřejovicích, kde nějaký čas manželé Hrubých bydleli, a proto jí zřejmě 2. října nezadržel, ani na ni neupozornil.

3. října 1929 provedlo několik četnických stanic z okolí a četnická pátrací stanice zátah v lesích mezi Hlubokou a Chotýčany. Údajně se Hrubá mohla ukrývat ve mlýně v údolí Libochovka u Chotýčan. Pátrání bylo opět marné. Přitom bylo jasné, že se Hrubá ukrývá po lesích a stravu si bude pokoušet obstarat krádežemi na samotách, například ve strážních domcích. Ke spolupráci byli vyzváni přednostové železničních stanic a také výpravčí vlaků.

Teprve 9. října 1929 byla Marie Hrubá zatčena a dodána do věznice krajského soudu v Českých Budějovicích. Bohužel okolnosti jejího zadržení neznáme. Prozatím se nám nepodařily zjistit ani další osudy Marie Hrubé a případný rozsudek krajského soudu.

Hluboké lesy, ve kterých se ukrývala Marie Hrubá.

Hluboké lesy, ve kterých se ukrývala Marie Hrubá.

Údaje o rodičích Marie Hrubé roz. Čejkové v matrice narozených.

Údaje o rodičích Marie Hrubé roz. Čejkové v matrice narozených.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister