Jubilejní kameny 1928 v okolí Třeboně

   Každý rok si 28. říjen  připomínáme jako datum vzniku samostatného Československého státu. Oslavy které toto výročí mají připomínat se stávají poslední dobou více méně jen formální a akcí pořadaných obecními a městskými úřady se v ten den účastní stále méně lidí.  Během už skoro sto letého trvání naší samostatnosti tomu tak ale, nebylo vždy. Chtěl bych tímto příspěvkem připomenout rok 1928, kdy se s velikou pompou slavilo 10 výročí založení republiky. Krom velkolepých vojenských přehlídek, koncertů, výstav a schromáždění lidu na náměstích a u pomníků padlých z Velké války se uskutečnila velmi prospěšná akce, která nám toto výročí připomíná i v součastnosti. Jedná se o tak zvané pamětní kameny, které můžeme ještě dnes při troše pozornosti nacházet v okolních lesích, třeba při našich cyklovýletech. Jubilejní kameny byly součástí tehdy zakládaných jubilejních hájů. Už 15. února 1928 vydalo Ústředí řiditelství státních lesů a statků v Praze závazný pokyn ve kterém se mimo jinné praví: “Aby důstojně a trvale oslavena byla památka prvního desetiletí Československé republiky také v lesích státních, ukládá se všem správám lesů, aby postarala se v jubilejním roce letošním, pokut možno v celé republice o založení jubilejních hájů a je, jako takové jednoduchými kamennými památníky, opatřenými letošním letopočtem – 1928 – trvale tak označila.” Jak asi takový jubilejní hájek vypadal si můžeme udělat představu v jednom dokumentu, který je uložen v SOA v Třeboni. Jedná se konkrátně o hájek v polesí Nová Huť ( 2 + 2,1  ) nedaleko Chlumu u Třeboně. Vlastní hájek ve tvaru čryřúhelníku byl osázen 550  3letými smrky a 52 výrostlů lip. Stromy za roky vyrostly a byly většinou pokáceny, jubilejní kameny, ale přečkaly všechny, někdy nelehké časy. Nám z Třeboně, nejblíže se jubilejní kámen nachází na Holičkách za budovou kanceláří Českých lesů – polesí Zámecký,  ( 1 ) mezi silnicí a železniční tratí. Většinu roku je kámen obklopen vzrostlou vegetací a tak jej lehce přehlédnete, ale je opravdu jen několik kroků od silnice.  Další takové kameny můžeme najít u Blatské hajnice  ( 3 ) pod Dubovicí, u hájovny Strakatý ( 4 ) nedaleko Veselí nad Lužnici, nebo na Jemčině ( 5 ) při cestě na Holnou. Více méně náhodou jsem nedávno objevil  ještě jeden u Staňkova ( 6 ), při silnice vedoucí na hraniční přechod směr Litschau. To, že o něm nevěděli ani místní, mohla vrstva lišejníku, který vytesaný letopočet zakryl a také to, že zde bylo použito obyčejného balvanu, který se tu nachází asi až z doby ledové.  Někde si obce desetileté výročí připoměli třeba výstavbou nové školy, jako třeba v Holašovicích ( 8 ) nebo stavbou nové kapličky jak ji můžeme vidět v obci Zaliny ( 7 ) nedaleko Ledenic.

Obce, které za ulynulých deset let nestihli svým padlým z velké války postavit pomník, tak činily ještě v tomto jubilejním roce. Například v Mirochově( 9 ), nebo v Lužnici ( 10 + 10,1 )

Pokut vážení čtenáři víte o dalších jubilejních kamenech, případně jiných památkách, které se vážou k jubilejnímu roku 1928 ve vašem okolí, budu rád když mně na ně upozorníte na: kos@treb.cz

 Vladimír Kos  Třeboň.

1 - Holičky

1 – Holičky

2 - Nová Huť

2 – Nová Huť

3 - Blatská hajnice

3 – Blatská hajnice

4 - hájovna Strakatý

4 – hájovna Strakatý

5 - Jemčina - Holná

5 – Jemčina – Holná

6 - Staňkov

6 – Staňkov

7 - Zaliny

7 – Zaliny

8 - Holašovice

8 – Holašovice

9 - Mirochov

9 – Mirochov

10 - Lužnice

10 – Lužnice

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister