Komentovaná vycházka údolím Libochovky 1.7. a 19.8. 2023

Údolí potoka Libochovky skrývá řadu zajímavých lokalit. Nejstaršími navštívenými památkami budou dosud nedatované pravěké hradiště a mohylové pohřebiště (mineme místo uložení depotu ze starší doby bronzové). Osídlení dnes zalesněné oblasti v raném středověku dokládají nálezy keramiky v korytě potoka a z vývratů, viditelné relikty – mohylníky – jsou nedaleko, ale na trase našeho pochodu nebudou. Oblastí procházela cesta spojující Budějovice (Rakousko) s Prahou. V jednom z úvozů byl např. nalezený ostatkový kříž, který byl vyrobený v Kyjevské Rusi zřejmě v 12. století. Úvozové cesty navštívíme v místech, která jsou spojená s loupežnými tlupami, zaznamenanými v 16. století v písemných pramenech. Chotýčany byly ve středověku a raném novověku uhlířskou osadou – jeden z milířů budeme mít na trase. Nejnovější dějiny se odrazily na dalších místech, kterými naše cesta povede: uvidíme Holceplovu skálu, Bajerlův mlýn, pozůstatky čs. opevnění z roku 1938, krátery po amerických pumách.

Trasa je dlouhá 8 km náročnějším terénem, časová náročnost cca 4 hodiny.

Nutná pevná turistická obuv a dlouhé nohavice.

Akce se koná v rámci Archeologického léta 1. července a 19. srpna vždy od 10:00.

Nutná rezervace místa zde.

udolim-2-925x695-1

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister