Z jiných regionů

Drobné sakrální památky obcí Komařice a Pašínovice

1) Socha Panny Marie Neposkvrněné

Umístění: Na návsi u zámku

GPS: 48.8779656°N, 14.5454778°E

Historie: Socha pochází z 30. let 18. století.

7

2) Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Umístění: U křižovatky cesty na Sedlo a silnice na Pašínovice

GPS: 48.8773281°N, 14.5446994°E

Historie: Zbudována roku 1844, socha pochází z dílny F. Pischelta.

10

1010

3) Kaplička Nejsvětější Trojice

Umístění: U silnice na Sedlo cca 200 m pod zámeckou zahradou

GPS: 48.8737772°N, 14.5419222°E

Nápis: HoC VInCVLVM soLIDeo (chronogram – rok 1795)

13

1313

4) Šicova kaplička

Umístění: Na červené turistické trase

GPS: 48.8695442°N, 14.5440267°E

Historie: Byla postavena roku 1884 jako upomínka nálezu mohyly Martinem Lencem z Komařic

2

22

4) Kaplička

Umístění: U zastávky ČSAD Pašínovice

GPS: 48.8769683°N, 14.5384767°E

Letopočet:1764

1

5) Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Umístění: U hlavní silnice na Římov… Zobrazit více

Květen 1945 v Češnovicích

Z jara roku 1945 zahájily spojenecké armády závěrečnou ofenzivu proti zbytkům bojujících německých vojsk, až nadešel historický 9. květen 1945, kdy bylo i Českobudějovicko osvobozeno sovětskou armádou. Lidé tonuli v radosti a všude odstraňovali německé nápisy, v Češnovicích to bylo hlavně z hasičské zbrojnice. Z vděčnosti k osvoboditelům v mnoha obcích obyvatelé stavěli slavobrány. Jedna taková slavobrána byla postavena také v Češnovicích „Na Horánku“, kde nad hlavní silnicí mimo vlajky československé vlála též britská, sovětská a americká. Nápis v jazyce ruském a anglickém vítal osvoboditele, občané byli svátečně oblečeni a netrpělivě čekali. Až 9. května v 15:30 hodin projeli naší obcí první zástupci osvobozených armád, kteří byli vítáni bouřlivým potleskem a máváním. Byli to američtí vojáci ve třech džípech, kteří pokračovali do Českých Budějovic, kde právě na náměstí přijížděli Sověti, s nimiž chtěli jednat. Když se o několik hodin později vraceli, zastavili se v Češnovicích, u místního pohostinství. Zde pořizoval… Zobrazit více

Pomník padlým z první světové války v obci Mladé

Pomník padlým z první světové války se nachází na hřbitově Mladé hned před vstupní branou. Je tvořen

kamenným křížem na vysokém podstavci.

Na kamenné desce se nachází nápis:

Dej všem zde odpočívajícím

lehké odpočinutí

o Pane!

Zřízeno v upomínku na světovou válku

1914 – 1918

pomnik-mlade-1.valka pomnik-mlade-1.valka1

 

Drobné sakrální památky obcí Sedlo a Stradov

Sedlo

1) Výklenková kaplička

Umístění: U cesty na Sedlo

GPS: 48.8639367°N, 14.5432461°E (orientační)

11 1111

2) Kříž

Umístění: Na začátku obce

GPS: 48.8586683°N, 14.5463750°E (orientační)

Letopočet: 1871

Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus

Nápis pod ním není příliš čitelný, ale zřejmě jde o pozdější využití kříže jako upomínkového na padlého rodáka ze Sedla v první světové válce.

6 66 666

3) Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Na návsi

GPS: 48.8573994°N, 14.5462503°E

4

Stradov

Kříž

Umístění: Na návsi

GPS: 48.8584525°N, 14.5556342°E (orientační)

5 55

Poutní místo Rachačky

V dnešním příspěvku zavítáme do poutního místa s velmi zajímavou historií jménem Rachačky. Tato lokalita se nachází nedaleko obce Purkarec.

rachacky25

kaple sv. Rozálie

V roce 1682 zde byla vybudována nákladem Václava Býšovce z Býšova barokní kaple, snad jako vzpomínka na jeho dvě zemřelé děti během morové rány, která okolí zasáhla v roce 1680. Samotná kaple byla zasvěcena sv. Rozálii, která je patronkou boje proti moru. Na počátku 18. století kaple zpustla, ale epidemie se do kraje vrátila a lidé si cestu do Rachaček opět našli. Dle pověsti pili vodu z pramene, který vytéká z blízkosti kaple. Kaple byla nakonec nákladem darů obnovena a přistavěna do dnešní podoby. Slavnosti odhalení této stavby proběhlo 27.8.1882, což dokládá i pamětní kámen umístěný ve štítě kaple. Z původní barokní kaple se dodnes zachoval presbytář, přední část se zvoničkou je postavena ve slohu novorománském. Za zmínku stojí i skutečnost, že v blízkosti této kaple se… Zobrazit více

Schwarzenbergské kameny u Zahájí

V blízkosti obce Zahájí  se nalézají dva jubilejní dubové háje, ze kterých se dodnes zachovalo pouhé torzo původního stavu. První háj čítající 80 důbů letních byl vysázen v roce 1879 a to na paměť  80. tých narozenin knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu. Při vysázení tohoto háje bylo místo osazeno i kamenem s textem. Z těchto dubů se dodnes mnoho nezachovalo.

Některé z nich můžeme spatřit nedaleko cesty ze Zahájí ve směru na Olešnický vrch a také podél cyklostezky č. 1080, která vede hlouběji do lesního komplexu Řídká Blana. Zde je po pravé straně u kraje lesa možné spatřit tři zachovalé duby.

zahaji9

 

Mladší kámen s nápisy

Mladší alej tvořená též 80. ti duby byla vysázená v roce 1912 na pamět 80. tých narozenin knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu. Vysázení této aleje bylo také označeno velkým kamenem v blízkosti staršího předchůdce. Tento kámen je taktéž opatřen textem (… Zobrazit více

Drobné sakrální památky obce Radostice

1) Kříž

Umístění: U křižovatky silnic Trocnov – Borovany a na Radostice

GPS: 48.9111842N, 14.6045578E

Nápis: IHS 1901radostice-u-krizovatky-na-r.

radostice-u-krizovatky-na-r.-1

radostice-u-krizovatky-na-r.-2

2) Kaplička sv. Anny

Umístění: Na návsi poblíž místní školy

GPS: 48.9051281N, 14.6105758E

radostice-naproti-cp-62

radostice-naproti-cp-62-2

radostice-naproti-cp-62.-1

3) Kříž

Umístění: U školy

GPS: 48.9047097N, 14.6105175E

Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus. Zakladatel Jan Šimek 1910.

radostice-cp.-62

radostice-cp.-62-1

4) Kříž

Umístění: U JZD

GPS: 48.9050122N, 14.6122211E

Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus.

radostice-u-jzd

5) Kříž

Umístění: U čp. 77

GPS: 48.9029261N, 14.6111661E (orientační)

Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus.

radostice-vedle-cp-77

 

6) Centrální kříž

Umístění: Na hřbitově

GPS: 48.8882503N, 14.6195192E (orientační)

hrbitov

7) Kaplička

Umístění: U silnice z Borovan do Ostrolovského Újezda

GPS: 48.8855175N, 14.6174053E

kaplicka-u-strobla-u-silnice-na-ou

Soběslavská exekuce v květnu 1945

 Dnešní příspěvek se bude věnovat jedné události, vázající se ke květnovým událostem 1945 v městečku Soběslavi. Tato událost je dodnes víceméně veřejným tajemstvím a někteří pamětníci se o ní obšírně zmiňují. Nejucelenější obraz vydává vzpomínka pana RNDr. Kotlaby uveřejněná v soběslavském periodiku, další uvedená je vzpomínka mladého muže, který byl divákem tohoto zvlášního divadla. Nakonec jsou uveřejněné snímky z filmu, který během této události vzniknul. Musíme si uvědomit, že tehdejší doba byla plná emocí a hysterie a nemůžeme se na ni dívat dnešníma očima. Dále musíme myslet i na to, že aktivně se této činnosti zůčastnilo jen několik málo osob, jejichž důvody si můžeme pouze domýšlet. Nyní první vzpomínka:

„V dubnu r. 1945 se už očekával blízký konec války a mnozí se na něj připravovali (na venkově se např. kopali v lesích malé bunkry). Na Učitelském ústavu v Soběslavi (r.1945 jsem tam byl studentem v 2. ročníku) někteří z… Zobrazit více

Mlynář František Blažek z Prádla a II.sv. válka

19. srpna 1942 byl zatčen majitel mlýna na Prádle František Blažek, který byl udán gestapu u Blažka zaměstnaným kočím Bedřichem Deverou, pro ukrývání zbraní. Devera Bedřich, kočí, ženatý, zaměstnán po dobu německé okupace u mlynáře Františka Blažka na Prádle. Prostřednictvím Václava Trojáčka, bratra trafikanta Josefa Trojáčka udal Devera svého zaměstnavatele Blažka, že přechovává zbraně. Tento delikt byl německými soudy trestán smrtí. Zbraně skutečně gestapo na Deverou označeném místě našlo a Devera jak se proslýchalo obdržel za toto udání 2 000 K. Mlynář Blažek byl odsouzen pouze na dobu 2 a půl roku, které si odpykal v koncentráku. Odsouzení Blažkovo bylo náramně mírné proto, že byl v Blažkův prospěch získán člen táborského gestapa Stumpf, který soud příznivě ovlivnil.

Tímto člověkem, který ovlivnil člena táborského gestapa, byla p. Feiklová Marie – vdova po fotografu. Po válce byla obviněna pro důvěrný styk se členem táborského gestapa jistým Stumpfem, který Bechyni… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister