Erik Hieke

Zakryté sosny

Zimní čas, jenž bývá dobou někdy až příliš kulinářskou, si žádá dlouhé procházky. Vydejme se v něm tedy, tentokrát nikoliv k Žižkovu dubu, kterému náleží spíš 1. leden, navštivme netradičně místo Zakrytých sosen. Promažme běžky a kola a vezměme více přátel a tekutin na cestu a náš výšlap se může uskutečnit. Velechvínské polesí nabízí spoustu zajímavých směrů, my se však vydejme jedním z nejoblíbenějších. Přes táhlé návrší Slepičáků, na mírně se klikaté silničce se zastavíme U valacha. Podivné jméno dostalo místo poté, co tady zahynul kůň jistého sedláka z Chotýčan, údajně utonul v rozbředlé bažině. Jen malý kousek odtud na východ je, v těsném sousedství lesního průseku, tím směrem, kde kdysi stávala vysoká triangulační rozhledna, ukryto malé jezírko. Nápadné svoji temnou barvou, v létě zářící květy leknínů. A právě tady skočila do hluboké studny tajemná žďárská černá paní poté, co kuší proklála srdce svému nezdárnému synu. Uhněme trochu na krajnici,… Zobrazit více

Vzpomínky MvDr. Hořejšího, díl II.

Vzpomínky pana MvDr. Hořejšího zaznamenal před lety pan Mgr. Hajný. V dnešním pokračování se budeme zabývat lety 1938-1955.

Střípky z historie Ševětína ve 20.století /pokračování/

 

 

Utečenci před wehrmachtem z pohraničí v roce 1938

 

Jedná se o dvě rodiny – jedna byla česko-německá a druhá česká,  které našly první útočiště před Němci v Ševětíně. Rodina Toupalíků (otec Čech, matka Němka) utekla z Prachatic. Rozvášnění sudeťáci jim po Mnichovské dohodě vytloukli okna. Na nic nečekali, vzali nejnutnější věci a utekli do Ševětína za kaplanem Knížetem, kterého znali z Prachatic. Bydleli jsme tenkrát vedle fary a kaplan Kníže dojednal s maminkou jejich dočasný pobyt u nás. Po několika měsících se přesunuli ke Čtvrtníkům. Asi po tři čtvrtě roku jim tehdy převor Opasek sehnal v Praze byt a zaměstnání. Později byl břevnovský opat Opasek v 50.letech několik let internován, po roce… Zobrazit více

Vzpomínky MvDr. Václava Hořejšího díl I.

Před lety zaznamenal někdejší ředitel ZŠ Ševětín pan Mgr. Hajný vzpomínky pana MvDr. V.Hořejšího. V dnešním I.díle si připomeneme období 1939 – 1945.

 

Vzpomínka na okupaci v březnu 1939.

 

Bylo mi necelých deset roků, když nás Němci okupovali. Němečtí vojáci přijeli od Veselí v dešti se sněhem. Bylo to několik motorek s postranním vozíkem, na kterých byly připevněny kulomety. Nám dětem začali nabízet čokoládu. Hrdě jsme odmítli a šli domů.

 

Nebezpečná hra.

 

Dva roky předtím jsme jako kluci přebíhali silnici od Veselí nad Lužnicí do Českých Budějovic. Bylo nedělní odpoledne. Podívali jsme se vždy doprava, pak doleva, a když jsme uviděli jet auto, přeběhli jsme rychle na druhou stranu silnice. To byla naše zábava. Bylo nás asi osm.z části Ševětína, které se říkalo Betlém, děti Pávků, Honzátků a další z chudobince. Viděli jsme auto, rozběhli se, ale můj o tři roky… Zobrazit více

Osudy padlých z pomníku v Ševětíně


 

Dne 23.5.1923 byl v Ševětíně pod kostelem sv. Mikuláše odhalen pomník padlých z tehdy zvané „Velké války“. Na tomto pomníku bylo uvedeno 16 jmen, u kterých jsme se pokusili dohledat jejich osudy. Pátrání probíhalo v obecních kronikách a v archivu ministerstva obrany. Tímto jsme zjistili, že na pomníku je uvedeno několik lidí, kteří v obci neměli domovské právo, ale bydleli zde. Jiní, ač rodáci ze Ševětína, jsou připomínáni na pomnících jinde. Vzpomeňme na tyto vojáky, kteří ať věrní své přísaze Rakousko – Uherskému císaři, či myšlence Československé republiky umírali na všech frontách tehdejšího válčiště.

František Marek, ročník 1890, domovské právo Chvalešovice, narukoval do 91. pěšího pluku v Českých Budějovicích. Zemřel 2.9.1916 ve Vídni, zde byl dne 5.9.1916 pochován. (uveden na pomníku)

Novotný František, ročník 1895, narukoval do 91. Pěšího pluku v Českých Budějovicích, domovské právo v Temelíně. Zemřel 3.9.1915 v … Zobrazit více

Dva zaniklé rybníčky u Švamberka v k.ú. Ševětín

Součástí katastru městyse Ševětín je malá, dnes zaniklá osada Švamberk. Nedaleko cesty spojující tuto osadu s Drahotěšicemi stojí bývalý ovčín. Poblíž něj se dají dodnes pozorovat zbytky dvou rybníčků. Tyto vodní plochy byly již zakresleny ve stabilním katastru z roku 1828, kdy ale skutečně vznikly se zatím nepodařilo zjistit. Oba dva rybníčky byly v minulosti napájeny bezejmenným potůčkem, který pramení u Vlkova a dodnes zásobuje vodou tzv. „Zabitý rybník“. Další vodu získávaly z plochy bývalé cihelny, dokonce od ní vede dosud malý potůček, jehož průtok z cihelny bylo možné regulovat velkým osikovým kůlem. Menší rybníček ležící pod ovčínem, mohl být doplňován vodou z malé bažiny nad ním. Z této vodoteče zbyla dodnes betonová trubka, nasvědčující, že menší rybníček byl zavodněn ještě ve 20. století. Hráz většího rybníčku je osázena vzrostlými duby a lípami. V místech, kde bychom mohli tušit výpust je dosud patrné kamenné jádro hráze. Vegetace rostoucí… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister